Odważniki w postaci kul z uchwytami cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością wśród crosffitowców oraz wielu trenerów dbających o funkcjonalność wprowadzanych technik. Mając na uwadze uniwersalny charakter kettlebells, mogą z jego wartości wagowej korzystać osoby zaangażowane w rozwój siły mięśniowej. Zaś ćwiczący nastawieni na wzrost ogólnej sprawności organizmu – przy mniejszym obciążeniu, które ze względu na kształt odważnika, wymaga opanowania odpowiedniej techniki ruchu i pracy całego ciała – zadbać o koordynację ruchową, pracę serca i mięśni.

Filozofie i techniki ćwiczeń

Ze względu na oczekiwania co do efektów pracy nad ciałem przy użyciu kettlebells, wyróżnić można dwa odrębne nurty. Pierwszy (HARDSTYLE) proponuje zasadę treningu funkcjonalnego o dużej intensywności ruchu przy niewielkiej liczbie jego powtórzeń. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mięśni w pojedynczy proces efektem jest wzmocnienie ich siły. Jest to więc sposób wykorzystywany głównie przez osoby związane z podnoszeniem ciężarów lub sztukami walki. Druga opcja (GIREVOY SPORT) jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywana jest podczas dyscyplin sportowych. W tym wypadku wymaga się jak największej wydajności pracy podczas długich serii ćwiczeń.

Kettlebells – różnorodność ruchów

W związku z tym, że ćwiczenia z kettlebells proponowane są szerokiemu spektrum ćwiczących, warto mieć na uwadze ich ogólnorozwojowy charakter oraz funkcjonalność ruchów jakie proponują. Odważniki mogą być bowiem używane do podstawowych ruchów jak krążenie wokół ramion, nóg lub całego ciała oraz nadrzutów i swingu. Niezależnie od wybranej wersji i poziomu zaangażowania, każdy ćwiczący powinien na wstępie nauczyć się odpowiedniej techniki wykonywania ruchu. Istotne jest bowiem połączenie napięcia mięśni z balansem ciała, szybkością i intensywnością działań oraz wagą obciążnika. Tylko poprawne technicznie ćwiczenia mogą być gwarantem efektów wizualnych, kondycyjnych i siłowych oraz co najważniejsze, zapewnić odpowiednią stabilizację kręgosłupa i stawów oraz zdrowie organizmu.

Sklep z Kettlebells- thornfit.pl